Giải trí 360
Giải trí cùng bạn mỗi ngày

Đăng ký ngay
Tin tức

Du lịch Việt Nam được quảng bá qua điện ảnh tại Hollywood

10/06/2024 12:07

Chương trình mục tiêu quốc gia xây Việt Nam sẽ tổ chức Expo in Hollywood quảng bá du lịch tại Mỹ, mời 200 nhà làm phim ở Hollywood đến tham dự và hợp tác dựng nông thôn mới.

Chi tiết

    Gói cước